آخرین قیمت خاکشیر

امروز جمعه ششم تیر سال یکهزار و سیصد و نود و سه هجری آخرین قیمت خاکشیر در داقداق آباد بدین شرح است.

خاکشیر درجه یک اعلا  -  خرید و فروش عمده ای        ....................      155000 هزار ریال

خاکشیر درجه دو معمولی  - خرید و فروش عمده ای    ....................     145000 هزار ریال

---------------------------------------

خاکشیر درجه یک اعلا  -  خرید و فروش خرده             ....................      170000 هزار ریال

خاکشیر درجه دو معمولی  - خرید و فروش خرده         ....................     160000 هزار ریال

/ 0 نظر / 158 بازدید