# خاکشیر_برای_انگلیسی_زبان_ها

for British Descurainia sophia - خاکشیر برای انگلیسی زبان ها

Descurainia sophia - (L.)Webb. ex Prantl.                                     Common Name Flixweed Family Brassicaceae or Cruciferae Synonyms Sisymbrium sophia. Known Hazards None known Habitats Waste ground and ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید