ضرر های مصرف خاکشیر

آیا خاکشیر برای همه مفید است؟

آیا بهمه افراد عکس العمل  مشترکی به مصرف خاکشیر نشان می دهند؟

افرادی که احساس می کنند خاکشیر برای آنها ضرر دارد باید چه بکنند؟

بعضی از افراد هنگامیکه خاکشیر می‌‌خورند ممکن است سردرد بگیرند اینگونه اشخاص باید خاکشیر را با کتیرا بخورند.

/ 0 نظر / 96 بازدید