امروز جمعه 23 اسفند سال یکهزار و سیصد و نود و دو هجری آخرین قیمت خاکشیر در داقداق آباد بدین شرح است.

خاکشیر درجه یک اعلا  -  خرید و فروش عمده ای        ....................      110000 هزار ریال

خاکشیر درجه دو معمولی  - خرید و فروش عمده ای    ....................     105000 هزار ریال

---------------------------------------

خاکشیر درجه یک اعلا  -  خرید و فروش خرده             ....................      130000 هزار ریال

خاکشیر درجه دو معمولی  - خرید و فروش خرده         ....................     125000 هزار ریال