کانال تلگرامی خاکشیر اینجا لطفا عضو شوید

کانال تلگرامی خاکشیرشعار همگانی امسال ؛

       اهمیت خاکشیر مثل شیر است

 

    خاکشیر مثل شیر